Leges

De kosten voor de Belgium Motor Home Club zijn over het algemeen laag te noemen. Dit komt mede door het feit dat veel van het werk volledig door vrijwilligers wordt gedaan. Onze eigen leden dragen allen een steentje bij om de kosten zo laag mogelijk te maken. Indien u zelf wilt bijdragen aan de BMHC dan kunt u contact met ons opnemen.

Algemene Kosten

Contributie per jaar      € 115,00

Contributie per jaar per automatische incasso     €110,00

Entreegeld (eenmalig) € 50,00

Donateurschap      € 45,00

Vanaf 1 april 2016

 

Scroll to top